Палачанін, Ф. Ці так жывѐм? : п’есы / Фѐдар Палачанін; маст. Я. У. Шэвякоў. — Мінск : Народная асвета, 2017. – 389 с. : іл.

Кнігу вядомага беларускага драматурга Фѐдара Палачаніна увайшлі драматычныя творы, якія вызначаюцца свежасцю і актуальнасцю праблем, жыццѐвай праўдзівасцю, глыбокім псіхалагічным аналізам, неардынарным поглядам на жыццѐ. Тут асуджаюцца крывадушша і фальш, п’янства, здрада і маральная разбэшчанасць, паказаны складаныя адносіны паміж бацькамі і дзецьмі, пошукі шчасця, кахання. Творы карыстаюцца вялікім поспехам у чытачоў.